Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Spółki zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019 r., o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki Energa SA przy Al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku (pokój 510) odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018.