Informacja o składzie Zarządu Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. powołanego na nową, wspólną V kadencję.

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r., działając na podstawie art. 201 § 4 KSH, powołało do składu Zarządu Spółki:

  1. Pana Radosława Hrehorowicza, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,
  2. Pana Piotra Niedźwieckiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu,
  3. Pana Jarosława Abramczyka, z dniem 15 lipca 2019 roku, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.